Feature Image 1

YYA GENEL PROGRAMI

Bu program, belediye meclis üyeleri ile yönetici ve çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı, vizyonlarını ve kişisel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Feature Image 2

PROJE YÖNETİMİ

Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu programda; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amacıyla PMI standartları temel alınacaktır.

Feature Image 3

İŞ HUKUKU

Sürekli değişen mevzuata ve uygulamaya yönelik sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanırken; alt işverenlikle ilgili örnekler de anlatılmaktadır.

Feature Image 4

KÜLTÜR VE SANAT

Bu eğitimde, incelemeler ve tahliller yaparak; geleneksel, modern, yerli ve yabancı çalışmaları takip etmek, zihni açık yöneticiler yetiştirmek hedeflenmektedir.