488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

Bir kamu kurumu olan belediyelerde çalışan ilgili personelin, Damga Vergisi, Damga Vergisi’nin konusu, istisna ve muafiyetler, ödeme şekilleri, ödeme zamanları vb. konularda bilgilendirilmesi işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi açısından önemli faydalar sağlayacaktır.


HEDEF:
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu konusunda katılımcıların bilinçlendirilerek uygulamadaki tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

İÇERİK:
• Kanunun Kapsamı
• Damga Vergisi’nin Konusu (Kağıt)
• Verginin Mükellefi
• Resmi Daire Kavramı
• İstisna ve Muafiyetler
• Vergileme Ölçüleri ve Oranları
• Ödeme Şekilleri
• Ödeme Zamanı
• Cezalar ve Sorumluluklar
• Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

KATILIMCILAR:
Belediyelerin mali hizmetler birimi çalışanları, harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri.

SÜRE:
1 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.