Belediye ve Büyükşehir Belediye Mevzuatı

Belediyeler ülkemizdeki en önemli yerel yönetim birimleridir. Türkiye’de farklı türde belediyeler söz konusudur. Bunların yapısı ve işleyişi birbirinden farklılık gösterir. Bu eğitim çerçevesinde, büyükşehir sistemi içindeki belediyeler ile büyükşehir sistemi dışındaki il, ilçe ve belde belediyeleri ele alınarak, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu bağlamında temel hususlara değinilmesi amaçlanmaktadır. 


HEDEF
Katılımcılara belediye ve büyükşehir belediyesiyle ilgili temel mevzuat bilgilerini vererek, bir sistem bütünlüğü içinde Türkiye’deki yerel yönetim sistemi hakkında bilgilerini attırmak.

İÇERİK

İki Farklı Sistem ve Belediye Türleri 

Belediyelerin Yetki ve Sorumlulukları

Belediyelerin Organları ve İşleyişi

KATILIMCILAR
Belediye yönetici ve çalışanları, meclis üyeleri ve belediye mevzuatı ve yerel yönetim sistemi hakkında bilgi ve becerilerini attırmayı hedefleyen diğer katılımcılar.

SÜRE
1 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.