Belediyelerde İş Sürekliliği ve Yönetim Sistemi

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi konusunda uygulanan prosedür ve talimatlar ISO22301 Standardıyla ilişkilendirilerek belediyelerimizin hem 5393 Sayılı Belediye Kanununun 53. Maddesi gereği birer “Afetlere Dirençli Kurum”, hem de verdikleri hizmetlerin “Afetlere Dirençli İş” haline getirilmesi gerekmektedir.

HEDEF:
Katılımcıların iş sürekliliği yönetim sisteminin kurulması için takip edilecek prosedür ve adımlar hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

İÇERİK:
• Kuruluşun Politika, Amaç, Kapsam ve Hedeflerinin Tanınması/ Belirlenmesi
• İş Sürekliliğinin Kapsamı/Ekibin Oluşturulması, Kuruluşun İçeriği, İhtiyaç ve Beklentilerin Tanınması/Belirlenmesi
• Kuruluşun Mevcut Kaynak, Farkındalık ve Yetkinliğinin Belirlenmesi
• Kuruluşa Yönelik Olası Tehlike, Tehdit ve İhlal Olaylarının Belirlenmesi
• Risk İştahı, Risk Belirleme ve İş Etki Analizlerinin Hazırlanması
• Riske Karşı Korunma ve Risk Azaltmak İçin Alınması Gereken Ön Tedbirlerin Belirlenmesi
• İş Sürekliliği, İşlemi Başlatma Kriterleri ve Gerçekleştirme Prosedürlerinin Oluşturulması
• Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Yetkilerin Belirlenmesi ve Yönetim Şemasının Oluşturulması
• İkaz, İletişim ve Tahliye Gereksinimlerinin Belirlenmesi ve Prosedürlerinin Hazırlanması
• İç ve Dış Bağımlılıkların, Karşılıklı Etkileşim ve Gereksinimlerin Belirlenmesi, Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşmalarının Yapılması
• Bilgi Akışı ve Dokümantasyon Süreçlerinin Belirlenmesi
• Kurtarma, İşe Geri Dönme ve İyileştirme Prosedürlerinin Hazırlanması
• İş Sürekliği Planının Bir Bütün Olarak Yazılı Hale Getirilmesi

KATILIMCILAR:
Konuya ilgi duyan tüm belediye yönetici ve personeli.

SÜRE:
3 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.