Belediyelerde Varlık/Taşınmaz Yönetimi

HEDEF:
Katılımcıların belediye varlık/taşınmaz yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İÇERİK:
• Belediyelerde Varlık/Taşınmaz Yönetiminin Gerekliliği, Modelleri ve Uygulamaları
• Belediyelerin Taşınmazlarını Elden Çıkarma Yöntemleri
• Kamu İdareleri ile Belediyeler Arasında Taşınmaz Devir Yöntemleri ve Uygulamaları
• Yerel Yönetimlerde Taşınmazların Varlığının Tespiti, Kaydı ve Envanteri Çalışmaları
• Yerel Yönetimlerde Taşınmazların Değerleme İşlemleri ve Bu Alanda Gözlenen/Yaşanan Önemli Sorunların Değerlendirilmesi
• Belediyelerde Varlık Yönetim Durum Modelleri ve Geliştirilmesi
• İmar Uygulamasının (Arsa-Arazi Düzenlemesinin) Temelleri ve Önemli Sorunları

KATILIMCILAR:
Belediyelerin varlık/taşınmaz yönetimi konusunda görevli tüm yönetici ve çalışanları.

SÜRE:
5 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.