Belediyelerin Yönetim Yapısı ve Organlar Arası İlişkiler

Belediye, bir yerel yönetim birimidir. Belediyenin hem siyasal bir kanadı (meclis, başkan) hem de bürokratik bir teşkilatı bulunur. Siyasal kanat, temel politikaları belirlerken, idari teşkilat bunları hayata geçirir. Bu iki kanattan her birinin kendi çalışma düzeni bulunmakla birlikte, aynı zamanda ikisi arasında çeşitli ilişkiler söz konusudur. Bu eğitimde, belediyenin idari yapısına değinilmekle birlikte, ağırlıklı olarak belediyenin siyasal kanadı ve bunun işleyişi üzerinde durulmakta, dolayısıyla belediyenin organları ve bu organlar arasındaki ilişkilere odaklanılmaktadır.


HEDEF
Katılımcıların belediye yönetimini bütünlükçü bir açıdan görmesine, bu yapıyı daha iyi kavramasına ve temel işleyişini anlamasına katkı sağlamak.

İÇERİK

Belediyelerin Yönetim Yapısı

  • Belediyenin Siyasi Yapısı
  • Belediyenin İdari Yapısı

Farklı Yerel Yönetim Modelleri

  • İki Farklı Model

Belediye Organlarının Temel İşlevi

  • Başkan
  • Meclis
  • Encümen

Organlar Arası İlişkiler

  • Yasal-Kurumsal Boyut
  • Siyasal Boyut
  • Bölgesel Boyut
  • Cinsiyet Boyutu

KATILIMCILAR
Belediye yöneticileri ve çalışanları, meclis üyeleri ve belediye mevzuatı ve yerel yönetim sistemi hakkında bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen diğer katılımcılar.

SÜRE
Yarım gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.