Depreme Hazırlık ve Temel Afet Bilinci Eğitimi

5393 Sayılı Belediye Kanunun 53. Maddesi gereği, yaygın olarak deprem vb afetlere hazırlıklı olma, zarar azaltma ve planlama konularında halka eğitim verilmesi ve bu eğitimleri verecek olan eğiticilerin oluşturulması gerekir.

HEDEF:
Belediyelerin halkı depreme hazırlık ve temel afet bilinci konusunda eğitecek eğitmenleri yetiştirmek.

İÇERİK:
• Toplumsal Bilinçlendirme Teknikleri
• Temel Afet ve Korunma Bilgileri
• Kampanya Hazırlama ve Değerlendirme

KATILIMCILAR:
AKOM çalışanları ve ilgi diğer belediye çalışanları.

SÜRE:
1 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.