Hedeflerle Yönetim

HEDEF:
Katılımcıların hedef belirleme ve hedeflerle yönetim konusundaki bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İÇERİK:
• Vizyon Kavramı
• Misyon Kavramı
• Strateji Kavramı
• Hedef Kavramı
• Değerler Kavramı
• SWOT Metodolojisi
• Güçlü Yönler (Strenghts)
• Zayıf Yönler (Weaknesses)
• Fırsatlar (Opportunities)
• Tehditler (Threats)
• Hedefler Piramidi
• Hedef İndirgeme Prensipleri
• Balanced Scorecard Hakkında Genel Bilgi
• Hedefler İndirgenirken Uyulacak Kurallar
• Smart-C
• Uygulama: Örnek Hedeflerin Smart-C ‘ye Göre Uyarlanması
• Hedef Alanları
• Performans Hedefleri
• Yetkinlik Hedefleri
• Deming Döngüsü
• Kaynaklar/Hedeflerin Bütçelendirme ile İlişkisi
• Çelişen Hedeflerin Yönetim Örnekleri

KATILIMCILAR:
Performans ve yetkinlik hedeflerini yöneten tüm yöneticiler veya yönetici adayları, yetenek havuzunda yetiştirilmekte olan potansiyeli yüksek çalışanlar. (16-20 kişi)

SÜRE:
1 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.