İç Kontrol Sistemi

HEDEF:

İç kontrol sisteminin kurulabilmesi için katılımcı yöntemlerle (çalıştay, anket, toplantı) iç kontrol uyum eylem planının hazırlanmasını sağlamak.


İÇERİK:
• 5018 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
• Kamu Mali Yönetim Sisteminin Temel Felsefesi
• 5018 Sayılı Kanun’un Kapsamı - Genel Olarak 5018 Sayılı Kanun
• Mali Yönetim Sistemindeki Aktörler
• Kamu Yönetiminde Sorumluluk Kavramı
• Üst Yöneticiler ve Harcama Yetkilileri ile Diğer Aktörlerin Görev ve Sorumlulukları
• Gerçekleştirme Görevlisinin Yetki Görev ve Sorumlulukları
• Muhasebe Yetkilisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
• Kamu Görevlilerinin Hukuki Sorumlulukları
• Kamu Görevlilerinin Cezai Sorumlulukları
• Kamu Görevlilerinin İdari Sorumlulukları
• Kamu Görevlilerinin Disiplin Sorumlulukları, Diğer Aktörlerin Sorumlulukları
• İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
• İç Kontrol Standartları
• İç Kontrol Eylem Planı
• Ön Mali Kontrol
• İç Kontrol Eylem Planının Uygulanması

KATILIMCILAR:
Tüm belediye çalışanları ve yöneticileri.

SÜRE:
2 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.