İmar Mevzuatı

HEDEF:
Katılımcıların imar planlama mevzuatı konusundaki bilgi ve deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

İÇERİK:
• İmar Mevzuatı-3194 Sayılı Kanun
• Kentsel Dönüşüm-6306 Sayılı Kanun
• Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği
• Yapı Denetimi
• Büyükşehir Belediye Kanunu
• Yıpranmış Tarihi Kent Dokularında Yenilenme
• Eski Eser Rölöve Restorasyon-5366 Sayılı Kanun
• Kıyı Kanunu

KATILIMCILAR:
Belediye yöneticileri ve çalışanları ile meclis üyeleri

SÜRE:
1 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.