Fizibilite Eğitimi

Amaç
Hangi sektör olursa olsun rekabet vardır ve kaçınılmazdır. Her kurumun yeterli olgunluğa eriştikçe sürekli bir yenilenme, gelişme ve büyüme hedefi olmalıdır. Bu bakımlardan fizibilite sadece bir iş kurarken değil, her yatırım kararında, büyüme ve değişme hamlesinde gerekli bir araçtır. Büyümenin gerçekleştirilebilmesi için yeterli şartlar oluştuğunda fizibilite çalışmasına tekrar ihtiyaç duyulacak ve bu çalışmanın ürünü olan raporlar sayesinde kuruma yeni ilaveler yapılabilecek ya da yeni yatırım kararları alınabilecektir.

Fizibilite Eğitimi ile, bir yatırımın karlı olup olmayacağına ilişkin mali tablolar üzerinden analizler gerçekleştirilmesi ve rasyonel kararlar alınması konusunda katılımcıların bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

FİZİBİLİTE EĞİTİMİ İÇERİĞİ

TAKVİM

KONU BAŞLIĞI

İÇERİK

1.GÜN

1. Fizibilite Raporlarında Temel
Kavramlar
2. Fizibilite Çalışmalarında Süreçler
3. Sektörel Değerlendirme

Sektörün ve Ürünün Tanıtılması, Teşvik Durumu Kurulu Kapasite Ve Beklenen Değişimler, İthalat ve İhracat
Mevcut Talep, Talep Tahmini ve Arz-Talep Karşılaştırması
Talep Tahmin Yöntemleri: Regresyon ile Modelleme
Satış Fiyatları ve Rekabet Olanakları
Girdi Temin Koşulları
Tesis İçin Öngörülen Ekonomik KKO’ları

2.GÜN

4. Teknik Değerlendirme

Kuruluş Yeri Seçimi
Madde Balansı, Üretim Akım Şeması ve Kapasitesinin Belirlenmesi
Global Listeler ve Proforma Faturalar
Toplam Sabit Yatırım Tutarı Ve Yatırım Termin Planı
Sabit Gider ve Değişken Gider Kavramı Ve Tam Kapasitede İşletme Giderleri
İşletme Sermayesi Ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Hesaplanması
Tam Kapasitede İşletme Gelirleri ve Teknik KKO’ların Öngörülmesi

3. ve 4. GÜN

5. Yatırımların Finansal Değerlemesi

Yatırımlarda Karar Verme Teknikleri
Finansal Fizibilite Nedir?
İşletme Sermayesi
Kredi İtfa Tablosunun Hazırlanması
Gelir Tablosu
Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması Yatırımın
Finansal Olarak Değerlendirme Teknikleri: NPV, IRR, Payback Period, Başa Baş Noktası Kavramı ve Analizi, Projenin Riskleri, Risklere göre Duyarlılık Anazlileri

5.GÜN

6. Örnek Olay

Seçilen Örnek Proje Üzerinden Anlatım

sertifikali-egitimler-talep-bireysel

 

 

sertifikali-egitimler-talep-kurumsal