Güncel Gelişmeler Işığında İş Hukuku

Amaç
Çalışma hayatı dinamik yapısından dolayı sürekli değişim göstermektedir. Mevcut çalışma biçimleri değişmekte ve yeni çalışma biçimleri ortaya çıkmaktadır. Bu değişim nedeniyle çalışma hayatını düzenleyen mevzuatta da sıklıkla değişiklikler yapılmaktadır. Bu programla, sürekli değişen mevzuata ve uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe paylaşılması ve özellikle belediyelerde son dönemde ortaya çıkan alt işverenlik, yıllık izin ve kıdem tazminatına yönelik yükümlülüklerinde karşılaşılabilecek sorunların çözümüne katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA İŞ HUKUKU EĞİTİMİ İÇERİĞİ

SIRA NO

EĞİTİM KONUSU EĞİTİM SAATİ

AÇIKLAMA

1

İş Hukukuna Giriş 4 saat

İş Hukukunun İlkeleri, Kaynakları, İş Kanunu’nun Uygulama Alanı, Kavramlar (İşçi/İşveren/Alt İşveren)

2

İş Sözleşmesi 4 saat

İş Sözleşmesinin Tanımı, Türleri (Tam/Kısmi, Belirli/belirsiz/Çağrı), Sözleşmelerin Düzenlenmesi,

3

Ücret Uygulamaları 4 saat

Ücret Kavramı, Ücretin Korunması, Ücretin Ödenmesi,  Zamanaşımı ve Faiz, Ücretin Türleri, Ücret Kesme Cezası,

4

Çalışma Süreleri 4 saat

Çalışma Süresi, Telafi Çalışması, Çalışma Süresinden Sayılan  Haller, Günlük, Gece Süresi ve Gece Çalışmaları, Postalar Halinde Çalışma

5

Fazla Çalışma Tatil Çalışması 4 saat

Fazla Çalışmanın Uygulanması, Ücreti, Serbest Zaman Kullanımı, Genel Tatil ve Hafta Tatili Ücreti Uygulamaları

6

İzin Uygulaması 4 saat

Yıllık İzin ve Diğer İzin Uygulamaları, Sorunlar ve Çözüm Yolları

7

Kişiler 4 saat

Kişilere Yönelik Özel Düzenlemeler (Engelli/Eski Hükümlü/Çocuklar/Kadınlar)

8

İş Sözleşmesinin Feshi 4 saat

İhbar Süresi/Kötüniyet Tazminatı, Derhal Fesih Halleri (Haklı Nedenler)

9

İş Güvencesi 4 saat

İş Güvencesinin Kapsamı, Geçerli Neden, Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü, Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları,  İşe İade Davalarının Sonuçları

10

Kıdem Tazminatı 4 saat

Kıdem Tazminatı Kavramı, Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları, Hesaplanması, Ödenmesi

11

Toplu İş Hukuku 4 saat

Sendikalar Hukuku (Sendikaların Kuruluşu, Organları, İşleyiş, Feshi, Sendika Üyelik Güvencesi, Sendika Temsilciliği, Sendika Yöneticiliği)

12

Toplu İş Hukuku 4 saat

Toplu İş Sözleşmesi (Yetki, toplu pazarlık, Resmi arabulucu, Sona Ermesi) Alternatif Çözüm Yolları, Eda ve Yorum Davaları, Grev Oylaması, Grev ve Lokavt

sertifikali-egitimler-talep-bireysel

 

 

sertifikali-egitimler-talep-kurumsal