Kültür ve Sanat Yöneticiliği

Amaç
Kültürün ve sanatın değişik dallarında incelemeler, tahliller yaparak, geleneksel, modern, yerli ve yabancı kültür ve sanat çalışmaları incelemek, takip etmek, zihni açık yöneticiler yetiştirmek.

Sanat dünyası üzerine bütüncül bir bakışı yakalamaya gayret göstermek. Toplumsal kurumlarla karşı karşıya kalan bireyin iç dünyasındaki estetik inceliğin inşası yolunda çalışmalar yapmak.

Bunların yanı sıra baş döndürücü bir hızla değişen sanat kavramının nabzını tutarken çeşitli alanlarda sanat eserlerinin muhatabı olan bireyin ve toplumun sanatla ilişkisini anlamlandırmak.

KÜLTÜR VE SANAT YÖNETİCİLİĞİ  
Dersin Adı  Ders Saati Eğitmen İsmi
Sanatın Tarihi 4 saat Dr. Nicole Nur Kançal
Kültürün Tarihi 4 saat Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Ökten
Sanatın Felsefesi 4 saat Prof. Dr. Ömer Naci Soykan
Sanat ve Tasarım (Küratörlük) 4 saat Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan
Kültür Politikaları 4 saat Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili
Şehir Kültürü ve Estetiği 4 saat Doç. Dr. Aynur Can
Şehrin Kültür ve Sanat İhtiyacı 4 saat Dr. Murat Salim Tokaç
Sahne Teknolojisi ve Uygulamaları Eğitimi 4 saat
Sanat ve Kültür Planlamaları 4 saat Doç. Dr. Asu Aksoy
Sahne Düzeni ve Kurgusu 4 saat Yard. Doç. Dr. Rüstem Mürseloğlu
Kültürel ve Sanatsal Arkeoloji-İSTANBUL SEMİNERİ 4 saat Prof. Dr. Selçuk Mülayim
Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Kentler 4 saat Yasagül Ekinci
Göstergebilim 4 saat Yard. Doç. Dr. Doğan Arslan
Kültürel Alanlarda İnsan Ağırlama ve Uğurlama 4 saat Hasan Hüseyin Karabağ

Eğitmenler:

 1. YRD. DOÇ. DR. ERTUĞRUL ÖKTEN / Akademisyen
 2. PROF. DR. ÖMER NACİ SOYKAN / Akademisyen
 3. PROF. DR. SÜLEYMAN SAİM TEKCAN / Akademisyen
 4. PROF. DR. AHMET EMRE BİLGİLİ / Akademisyen, MEB Müsteşar Yrd.
 5. DOÇ. DR. AYNUR CAN / Akademisyen
 6. MURAT SALİM TOKAÇ / Sanatçı, Doktor
 7. DOÇ. DR. A. ASU AKSOY ROBINS / Akademisyen
 8. YRD. DOÇ. RÜSTEM MÜRSELOĞLU / Akademisyen
 9. PROF. DR. SELÇUK MÜLAYİM / Akademisyen
 10. YARD. DOÇ. DOĞAN ARSLAN / Akademisyen
 11. HASAN HÜSEYİN KARABAĞ / Sanatçı

sertifikali-egitimler-talep-bireysel

 

 

sertifikali-egitimler-talep-kurumsal