YYA Genel Programı

Amaç
Yerel halka hizmet sunmakla yükümlü olan yerel yönetim birimlerinin üstlendikleri hizmetleri etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri, sahip oldukları kaynakların nitelik ve niceliği ile doğrudan ilişkilidir. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde yürütmeyi planladığımız Yerel Yönetim Akademisi belediyelerin en önemli kaynağı olan insan kaynağının eğitimi ve gelişimini temel amaç edinmiştir. Birliğimiz, Yerel Yönetim Akademisi sayesinde alanında yetkin akademisyen ve eğitimcilerle işbirliği içinde belediye meclis üyeleri ile yönetici ve çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı, vizyonlarını ve kişisel becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin İçeriği
Program çerçevesinde, Türkiye’nin ve belediyelerin yönetim yapısı, belediyeleri ilgilendiren mevzuat, kent ve belediye yönetimine ilişkin güncel konulara ilişkin eğitimler ile belediye yönetici ve çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmeye ve farkındalıklarını arttırmaya yönelik kişisel gelişim eğitimlerine yer verilecektir.

Yerel Yönetim Akademisi Eğitim Programı

Dersin Adı Ders Saati Eğitmen İsmi
Yerel Yönetim Reformundan Öğrendiklerimiz 4 saat Prof. Dr. Bilal Eryılmaz
Türkiye’nin Yönetim Yapısı ve Yerel Yönetimler 4 saat Doç. Dr. Tarkan Oktay
Belediyelerin Yönetim Yapısı ve Organlar Arası İlişkiler 4 saat Doç. Dr. Erbay Arıkboğa
Etkin İletişim 4 saat Angela Teresi
Gayrimenkul Yönetimi 4 saat Mahmut Kocameşe
Protokol ve Nezaket Kuralları 4 saat Sevinç Satıroğlu
İmar ve Şehircilik 4 saat Şimşek Deniz
Belediyelerde Ekip Liderliği 4 saat Merve Koçoğlu
Kent ve Belediye Yönetimi Deneyim Paylaşımı 4 saat Belediye Başkanı
Afet Yönetimi 4 saat Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu
Belediyelerde İhale Sistemi 4 saat Mehmet Sabri Erten
Yerel Yönetimler ve Etik 4 saat Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen
Belediyelerde Mali Yönetim 4 saat Yrd. Doç. Dr. Ülkü Arıkboğa
Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi 4 saat Doç. Dr. Mahmut Doğan
Yerel Yönetimlerde İş Hukuku Uygulamaları 4 saat Doç. Dr. Muzaffer Koç
Çevre Sorunları ve Yönetimi 4 saat Doç. Dr. İbrahim Demir

 

sertifikali-egitimler-talep-bireysel

 

 

sertifikali-egitimler-talep-kurumsal