Kamu İhale Kanunu

Belediyelerin mal ve hizmet alımı ile yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usuller 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla, belediyeler üstlenmiş oldukları hizmetleri yerine getirirken bu yasalara uygun davranmak durumundadır. Kamu İhale Kanunu eğitimi belediye yönetici ve çalışanlarının söz konusu mevzuat hükümlerine hakim olmaları ve karşılaştıkları problemleri hızlıca çözmeleri açısından büyük önem arz etmektedir.

HEDEF

Katılımcıların Kamu İhale Mevzuatı ve uygulaması konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İÇERİK

KATILIMCILAR
Belediyelerde ihale işlemlerini gerçekleştiren yönetici ve çalışanlar.

SÜRE
2 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.