KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kişisel Gelişim Eğitimleri ile, katılımcıların iletişim, zaman yönetimi, verimli çalışma, stres yönetimi, çatışma yönetimi, etkili sunum teknikleri, protokol ve nezaket kuralları gibi birçok konuda bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Kişisel Gelişim Eğitimleri ana başlığı altında sunulan eğitimler aşağıdaki gibidir:

• Herkesle İyi İletişim Mümkün Mü?
• Vatandaşla Pozitif İletişim
• İş Yaşamında Verimli Çalışma Motivasyonu
• Stresle Barışık Yaşayabilme
• Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme
• Kurum İçi İletişim Becerileri
• Kurum İçi Çatışma Yönetimi ve Değer Yaratma
• Telefonla İletişim Becerileri
• Etkili Sunum Teknikleri
• Protokol ve Nezaket Kuralları
• Vatandaş ( İnsan ) Odaklı Hizmet
• Problem Çözme ve Stres Yönetimi
• Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü
• Kurum Kültürü ve Aidiyet
• Yalın ve Etkin İlişki Yönetimi


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.