Kurum İçi Çatışma Yönetimi ve Değer Yaratma

HEDEF:

Katılımcıların yaşantıda kaçınılmaz olan çatışmalara karşı daha gerçekçi ve sonuca yönelik bakış kazanabilmeleri, karşılaşılan problemler durumunda uygulayabilecekleri yapısal taktikleri içselleştirmeleri, mevcut çatışma ve problem çözme yönetiminde ikna edebilme ve uzlaşı kültürünü başarı ile kazan – kazan felsefesi doğrultusunda yaşamlarına geçirebilmeleri hedeflenmektedir. 

İçerik:
Katılımcıların zaman yönetimi konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
• Çatışmanın Anlamı ve Sebep Analizi
• Çatışmanın Safhaları
• Çatışma Kaynakları
• Çatışmada Problem Çözme Yaklaşımı
• İkna ve Assertive Uzlaşma Metodolijisi
• Çatışma ve Problem Çözme Sürecinden Kazanımlar

KATILIMCI:
Tüm belediye yönetici ve çalışanları.

SÜRE:
1 ya da 2 gün seçenekleri mevcuttur.


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.