Proje Döngüsü Yönetimi

Proje Döngüsü Yönetimi; projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede kaliteyi, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde uygulamayı amaçlayan bir proje yönetim yaklaşımıdır. Bu eğitimin amacı; bir projenin tasarlanmasından yazımına ve ilgili destek programına başvurulmasından projelerin tüm aşamalarında zaman, para, kalite, insan, müşteri tatmini, risk gibi yönetim için gerekli tekniklerin planlanma ve kontrol etme yöntemlerinin her birinin işlenerek, proje yazımının ve yönetiminin her alanındaki tekniklerin öğretilmesi ve proje yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Metodoloji ve uygulama (workshop) ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amacıyla PMI (Project Management Institute) standartları temel alınmaktadır. Kalkınma Ajansı hibe programları, AB hibe programları, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, diğer ülke konsoloslukları hibe programları, Bakanlıkların açtıkları geliştirme programları, hibe destekleri proje döngüsü yönetimi eğitimi alınarak başvurulabilecek projeler kapsamındadır.

HEDEF:

Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi ile katılımcılara proje yazımının ilke ve teknikleri doğrultusunda proje tasarlama, geliştirme, yazma ve sunma bilgi ve yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

İÇERİK:
• Kalkınma Ajansları ve Diğer Hibe Programları Hibe Sisteminin İşleyişi
• Proje Tasarlama Proje Hazırlama Tekniği ve Analizi
• Proje Planlaması ve Hedefler
• Mantıksal Çerçeve Matrisi
• Sorun, İhtiyaç, Hedef, Strateji, Risk Analizleri
• Bütçe Yönetimi
• Proje Teslimi

KATILIMCILAR:

Belediyelerin AB proje bürolarında görev yapan personeli, belediyenin proje yazımı konusunda kendini geliştirebilecek ve proje üretebilecek tüm bölümlerinde görev yapan personeli ve orta düzey yöneticileri

SÜRE:
4 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.