Standart Dosya Planı

Elektronik veya kâğıt her türlü kurumsal belge, yönetilebildiği sürece anlamlıdır. Aksi halde belge yığınlarını meydana getirir. Bu konuda Başbakanlık 2005 yılında Standart Dosya Planını geliştirmiş ve tüm kamu idaresi gibi belediyelerden bunu kullanmasını istemiştir. Ancak, planın kullanılmasıyla ilgili bir takım sorunlar olduğu bilinmektedir. Bunlar, planı kullanamamak, olmayan başlıkların nasıl açılacağını bilememek, ana ve alt konu başlıkları ile yeni açılacak başlıklar arasında organik bağ kuramamak, özellikle plan içerisinde konu ve vaka dosyalarının neler olduğunu tespit edememekten kaynaklanmaktadır. Dosya planının müdürlüklerde kullanılabilmesi için öncelikle belge ve dosya sınıflandırma mantığını anlamak, dosya kodu ile özel kod ilişkisini doğru kurmak, müdürlükteki fonksiyonları tespit edip iş süreçlerini anlayarak plan içerisindeki dosya başlıklarını örtüştürmek gerekmektedir. Bunu yapabilmek için mesleki bilgiye ihtiyaç vardır. 

HEDEF:

Katılımcıların, standart dosya planını kendi kurumlarında yürütülen fonksiyonlara göre geliştirip kullanma konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.

İÇERİK:
• Kurumsal Belgelerin Sınıflandırılmasında Mantık
• Kurumlarda İyi ve Kötü Standart Dosya Planı Uygulamalarından Örnekler
• Dosya Planında Ana ve Yardımcı Hizmetler
• Ana Hizmetlerin Geliştirilme Sürecinde Aşamalar
• Vaka ve Konu Dosyası Açmak ve Kod Vermek
• Vaka Dosyaları İçin Özel Kod Geliştirmek
• Olmayan Başlıkların Açılması
• Yeni Açılacak Başlıklarla Ana Başlık Arasındaki Organik Bağ
• Örnek Çözümlemeler

KATILIMCILAR:

Müdürlüklerde dosyalama işinden sorumlu olan görevliler ile belge yönetimi veya elektronik belge yönetimi sistemi kurulması işinde dosya planını koordine etmekle görevli personel.

SÜRE:
Yarım gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.