Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü

Kişilerin sürekli değişkenlik gösteren, inen ve çıkan morali, günlük yaşamının kalitesini ve etkinliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu iniş çıkışlar ile baş etmek uygun tekniklerin kullanılması ile mümkündür.

HEDEF:

Katılımcıların moral seviyelerinin iniş ve çıkışlarına ilişkin temel nedenleri analiz etme ve bunlarla mücadele etme konusundaki teknikleri öğrenmeleri hedeflenmektedir.

İÇERİK:
• Stres Kaynakları
• Anti Sosyal Kişilik Özellikleri
• Sosyal Kişilik Özellikleri
• Etik Yaşam Kuralları
• Günlük Pratik Moral Yükseltme Yöntemleri
• Tepkisel Öfke Kaynakları ve Çözümleri
• Stres Kaynağını Yönetmek
• Stres Kaynağı ile İletişimi Kesmek

KATILIMCILAR:
Belediyelerde çeşitli seviyelerde çalışanlar ve halk ile doğrudan iletişim içinde olanlar.

SÜRE:
Yarım gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.