Sürdürülebilir Şehirler ve İklim Değişikliği Online Eğitim Programı

Eğitimin Konusu:  Türkiye’de yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda kapasitelerini geliştirmeye yönelik online sertifikalı eğitim programı. 

Eğitimin Amacı: Türkiye’de iklim değişikliği ile yerel düzeyde mücadelenin hızlandırılarak güçlendirilmesi ve planlı, bütünleşik, katılımcı ve iklim adaletine uygun bir şekilde yürütülmesi için yerel yönetimlerin kapasitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin Hedefleri: Türkiye’de büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinde çalışan ilgili idari personelin iklim değişikliğine yönelik azaltım (mitigasyon) ve uyum (adaptasyon) eylemleri hakkında kapsamlı ve güncel bilgileri edinmelerini  sağlayan ve iklim eylem planı hazırlama ve uygulama süreçleri hakkında bilgi birikimlerini arttıran bir eğitimi gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Belediye çalışanlarının iklim değişikliğine karşı en az bir azaltım ve/veya uyum eylem projesini örnek teşkil edecek şekilde hazırlanmasını desteklemeyi ve çalışma pratiklerini geliştirmeyi de hedeflemektedir.

Eğitim Yapısı: Yedi hafta sürecek olan sertifika programı toplamda 20 saatlik online dersler verilecektir. Sonrasında, oluşturulacak küçük çalışma gruplarıyla proje yazımı atölyeleri (2 saat) düzenlenecektir. Bundan sonraki süreçte, katılımcı belediye çalışanları teorik olarak aldıkları bilgileri pratiğe dökmek üzere kendi bölgelerine yönelik seçtikleri bir alanda örnek bir iklim eylemi tasarlayacaktır. 2 hafta sürecek çalışmalarının sonunda, katılımcılar proje değerlendirme toplantısında tasarladıkları projelerin sunumunu yapacaktır. Programı başarıyla tamamlayan belediye çalışanları sertifika almaya hak kazanacaktır.      Her ders için ayrı ayrı kayıt olmak gerekmektedir.

 1. Ders İklim Değişikliğinin Genel Değerlendirmesi; http://quq.la/kMhEt
 2. Ders İklim Eylemlerinin Ekonomik Fayda-Zarar Analizi; http://quq.la/WwLkI
 3. Ders İklim Değişikliği ve Kentlerde İklim Adaleti; http://quq.la/Cfvzc
 4. Ders İklim Değişikliği İle Mücadelede Kent Planlaması; http://quq.la/0Rd2Z
 5. Ders Kentlerde Enerji Dönüşümü; http://quq.la/t9tIL
 6. Ders İklim Değişikliği İle Mücadelede Ulaşım; http://quq.la/IJNse
 7. Ders Döngüsel Ekonomi; http://quq.la/40hAp
 8. Ders Kentsel Yeşil Alanlarda Doğa Tabanlı Çözümler; http://quq.la/8CWlI
 9. Ders Ulus-Aşırı Kent Dayanışma Ağları; http://quq.la/Q7hIg


Prof. Dr. Levent Kurnaz (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi)

Dr. Baran Alp Uncu (350.org Türkiye)

Efe Baysal (350. org Türkiye)

Dr. Ender Peker (Çankaya Üniversitesi)

Gözde Odabaş (REC Türkiye)

Doç. Dr. Eda Beyazıt (İTÜ)

Onur Akpulat (REC Türkiye)

Dr. Tamer Atabarut (BÜYEM)

Gökçen Kunter (Peyzaj Araştırmaları Derneği)

Ahmet Cihat Kahraman (MBB)

Ebru Akyol (İBB)
Proje Paydaşları: Marmara Belediyeler Birliği (MBB), Yerel Yönetim Akademisi (YYA), Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye (UN SDSN Türkiye), Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yerel-İz), 350 Türkiye

6F60F8D4                                                                                       


Eğitim Programı

 • İklim Değişikliğinin Genel Değerlendirmesi (Prof. Dr. Levent Kurnaz) 2020-05-13 14:30 - 2020-05-13 16:30
 • İklim Eylemlerinin Ekonomik Fayda-Zarar Analizi (Prof. Dr. Fikret Adaman) 2020-05-15 15:30 - 2020-05-15 17:30
 • İklim Değişikliği ve Kentlerde İklim Adaleti (Dr. Baran Alp Uncu & Efe Baysal) 2020-05-18 16:00 - 2020-05-18 18:00
 • İklim Değişikliği İle Mücadelede Kent Planlaması (Dr. Ender Peker) 2020-05-21 11:30 - 2020-05-21 13:30
 • Kentlerde Enerji Dönüşümü (Gözde Odabaş) 2020-05-27 14:00 - 2020-05-27 16:00
 • İklim Değişikliği İle Mücadelede Ulaşım (Doç. Dr. Eda Beyazıt) 2020-05-28 14:00 - 2020-05-28 16:00
 • Döngüsel Ekonomi (Onur Akpulat & Dr. Tamer Atabarut) 2020-06-01 14:00 - 2020-06-01 16:00
 • Kentsel Yeşil Alanlarda Doğa Tabanlı Çözümler (Gökçen Kunter) 2020-06-04 14:00 - 2020-06-04 16:00
 • Ulus-Aşırı Kent Dayanışma Ağları (Ahmet Cihat Kahraman – Ebru Akyol) 2020-06-08 14:00 - 2020-06-08 16:00

Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.