Süreç Yönetimine Giriş

HEDEF:

Katılımcıların süreç yönetimi ile ilgili temel kavram ve tanımlarla, süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması ve süreç iyileştirme metodolojisini öğrenmelerini sağlayarak kurumlarında temel süreçlerini belirleyecek, tanımlayacak, kritik süreci seçip iyileştirme yapacak duruma gelmeleri amaçlanmaktadır.

İÇERİK:
• Süreç ve İş Süreci Kavramları
• Süreçler Neden Önemlidir?
• İş Süreçleri ve Dikey Organizasyonlar
• Kilit Süreçlerin Belirlenmesi
• İyi Yönetilmeyen İş Süreçlerinin Belirtileri - Kritik Süreç Seçimi
• Süreç ve Alt Süreç Kavramı
• Süreç Sınıflandırma, Süreç Hiyerarşisi
• Süreç Yönetiminin Amaçları ve Yararları
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesi, BPI (Business Process Improvement)
Metodolojisi

KATILIMCILAR:
Süreç yönetimini başlatacak veya süreç yönetimine başlamış belediye çalışanlarıyla, konuya ilgi duyan herkes. (16-20 kişi)

SÜRE:
Yarım gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.