Vatandaş (İnsan) Odaklı Hizmet

Doğrudan yerel halka hizmet veren yönetim birimi olan belediyeler için hizmet sunulan yerel halkın beklenti ve taleplerini anlamak, hizmetleri bu beklentilere uygun bir şekilde gerçekleştirmek, vatandaşın geri bildirimlerini anlamak vatandaş memnuniyeti açısından büyük önem arz etmektedir. Burada gerekli sistemlerin kurulması kadar, vatandaşla doğrudan ilişkide olan personelin iletişim ve beden dili konusunda bilinçli ve olumlu bir davranış sergilemesi de etkili olacaktır.

HEDEF:
Belediyelerde çalışan personelin vatandaşla iletişim kurma, vatandaşı anlama konusundaki becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İÇERİK:
• İletişim Engelleri
• İlk İzlenim Oluşturmak ve Uygulaması
• Kelimeler, Ses Tonu ve Beden Dilinin Önemi
• Beden Dili ve Önemi
• Beden Dili Nerelerden Anlaşılır?
• Beden Dili ile Neler Anlaşılır?
• Bedenimiz ve Verdikleri Mesajlar
• Beden Dili Uygulamaları
• İletişim Bölgeleri
• Vatandaş (müşteri) Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
• Müşteri Kral mı?
• Vatandaş - Müşteri ve İhtiyaçları
• Müşteri İlişkileri
• Vatandaş Şikayetleri ve Analizi

KATILIMCILAR:
Belediyelerde çalışan halkla ilişkiler personeli ve vatandaşla doğrudan iletişimi olan tüm birim personelleri. (30 kişi)

SÜRE:
Yarım gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.