Zabıta Mevzuatı

Bir beldede insanoğlunun doğumundan ölümüne kadar hayatın her kademesinde görev yapan bir teşkilat olan belediye zabıtası, bu görevlerini yaparken yetkilerini yürürlükteki mevzuatlardan almaktadır. Bugün yüz ellinin üzerinde kanun ve bir o kadar da yönetmelik ile belediye zabıtasına bir takım görevler yüklenmiştir. Böyle bakıldığında, belediye zabıtaları bir nevi belediyelerin pratisyen hekimleridir. İnşaattan imara, seyyar satıcıdan dilenciye, sağlıktan çevreye, yardıma muhtaçlardan eşi hapiste olanlara, hayvan sağlığından gıda satış yerleri kontrolüne, turizmden ticarete, denizler, göller, nehirler ve hava kirliliğinin önlenmesine kadar birçok alanda belediye zabıtasına görevler atfedilmiştir. Dolayısıyla, zaman zaman değişkenlik gösteren mevzuatın belediye zabıtası tarafından takip edilmesi güçleşmektedir. Bu mevzuatın takibi ve güncel tutulması anlamında belediye zabıtalarının her yıl temel mevzuat eğitimi almasına ihtiyaç vardır.


HEDEF
Belediye zabıtalarının Zabıta Mevzuatı konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak vatandaşa sunulan zabıta hizmetlerinin etkinliğini yükseltmek.

İÇERİK

KATILIMCILAR
Belediye zabıtaları ve işyeri ruhsatı veren birimler, yazı işleri ve hesap işleri birimleri çalışanları.

SÜRE
5 gün


Başvuru Yerel Yönetim Akademisi'ne, bireysel olarak eğitim taleplerinizi iletmek için tıklayın.
Bu form, eğitimlere başvuru formu olmayıp, yeterli kontenjan oluştuğu taktirde eğitimlerin açılacağı ön talep formudur.